Jump to Navigation


Wyrocznia

Czy we współczesnym świecie istnieje wyrocznia? Czy człowiekowi jest potrzebna wyrocznia? Po co radzić się wyroczni?

Bóg w Starym Testamencie często korzystał z takiego określania samego siebie jako Wyrocznia Pana. Wyrocznia Pana umacniała ludzi w walce przeciw nieprzyjaciołom, dodawała odwagi, wydawała sprawiedliwe wyroki, ogłaszała przyszłe dzieje. Warto było radzić się Wyroczni Pana przy podjęciu ważnych decyzji aby pobłogosławił powziętym zamiarom, jeśli były zgodne z Jego zamiarami.

Po prawej stronie Bóg Ojciec na pomniku Trójcy Świętej w Lądku Zdroju

Wyrocznia Pana usuwa lęk i dodaje odwagi.

"Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam - wyrocznia Pana - odkupicielem twoim - Święty Izraela. Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie, nowe, o podwójnym rzędzie zębów: ty zmłócisz i wykruszysz góry, zmienisz pagórki w drobną sieczkę; ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz w Świętym Izraela. Nędzni i biedni szukają wody, i nie ma! Ich język wysechł już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela. Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. Zamienię pustynię na pojezierze, a wyschniętą ziemię na wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki; rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. Ażeby widzieli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pańska to uczyniła, że Święty Izraela tego dokonał." (Iz 41,13-20)

Wyrocznia Pana wzywa do dawania o Nim - Jedynym Bogu - świadectwa.

"Wy jesteście moimi świadkami - wyrocznia Pana - i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie. Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy. To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was. Wy jesteście świadkami moimi - wyrocznia Pana - że Ja jestem Bogiem, owszem, od wieczności Nim jestem. I nikt się nie wymknie z mej ręki. Któż może zmienić to, co Ja zdziałam? Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel, Święty Izraela: Ze względu na was posłałem do Babilonu zdobywcę: i sprawię, że opadną wszystkie zawory więzień, a Chaldejczycy wybuchną biadaniem. Ja jestem Pan, wasz Święty, Stworzyciel Izraela, wasz Król!  Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę." (Iz 43,10-21)

Wyrocznia Pana wzywa do nawrócenia w zamian obiecując wybawienie z rąk prześladowców.

"Dlaczego mój ból nie ma granic, a moja rana jest nieuleczalna, niemożliwa do uzdrowienia? Czy będziesz więc dla mnie jakby zwodniczym strumieniem, zwodniczą wodą? Dlatego to mówi Pan: Jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede Mną. Jeśli zaś będziesz wykonywać to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, będziesz jakby moimi ustami. Wtedy oni się zwrócą ku tobie, ty się jednak nie będziesz ku nim zwracać. Uczynię z ciebie dla tego narodu niezdobyty mur ze spiżu. Będą walczyć z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo Ja jestem z tobą, by cię wspomagać i uwolnić - wyrocznia Pana. Wybawię cię z rąk złoczyńców i uwolnię cię z mocy gwałtowników." (Jr 15,18-21)

 

Wyrocznia Pana w zasięgu ręki...

W Nowym Testamencie nie występuję określenie wyrocznia, ale tutaj możemy się bardzo zadziwić tym stwierdzeniem, bo teraz każdy może mieć dostęp do wyroczni. Jeśli człowiek się odpowiednio wyciszy i otworzy na działanie Boga to może usłyszeć Jego głos wszędzie, ale szczególnie można usłyszeć Boga i z nim porozmawiać w trakcie cichej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Tak więc wyrocznia, którą stanowi Bóg we własnej osobie jest w zasięgu ręki, wystarczy się do Niego udać po poradę, poprosić o wskazówki co dalej robić, w jaki sposób walczyć ze złem, można prosić o dodanie odwagi, ukojenie bólu... Można bardzo wiele ale można też przyjść uwiebiać Boga, poprzebywać z Nim, podziękować za wyświadczone dobre a nawet za przeciwności, które prowadzą do doskonałości.

 

1. Z ciszy wieczności przemówiłeś Panie,
Stwarzając nas wszystkich na swój Boży obraz.
Przez wieki całe uczyłeś nas siebie,
I przemawiałeś jak ojciec do dzieci.

Ref.: Śpiewajmy Ychtis, to znaczy ryba
To znaczy Chrystus, Zbawiciel świata.
Śpiewajmy Ychtis, to znaczy ryba,
To znaczy Chrystus, Syn Boga Żywego.

2. My jak przekorne dzieci rozbawione,
Chcieliśmy nie słyszeć, ani nie rozumieć.
Stale wychodzisz nam na spotkanie,
Ty jesteś pierwszy, my za Tobą Panie.

"Ichtis"

 by Dr. Radut.