Jump to Navigation


Poszukiwania

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.” (Mt7,7-8)

W życiu ciągle się słyszy o jakichś poszukiwaniach. Ludzie poszukują zaginionych osób, zagubionych rzeczy, niektórzy szukają skarbów, bogactwa, dobrej pracy, miejsca do zamieszkania, pożywienia. Część osób poszukuje żony albo męża, przyjaciół. Wiele osób szuka szczęścia i miłości, wiedzy, mądrości. Jedni szukają tego co podniosłe i duchowe, inni skupiają się na ludziach, jeszcze inni na rzeczach materialnych. Każdy czegoś szuka, zależnie od osoby, jej wieku, stanu cywilnego, wyznania obszary poszukiwań są bardzo różne, ale są nieodłączną częścią życia. Niektórzy odnajdują to czego szukają a wtedy są bardzo szczęśliwi jakby odnaleźli skarb, chcą się dzielić swoim szczęściem z innymi – z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, współpracownikami itp.

Czy warto szukać, poświęcać swój czas i siły? Jeśli chce się spotkać kogoś wyjątkowego w swoim życiu i poprosić aby znajomość trwała dłużej to trzeba się postarać i poszukać. Przykładowo czy powierzyłbyś swoje tajemnice pierwszej lepszej osobie napotkanej na ulicy, wpuściłbyś ją do swojego domu, nie próbując wcześniej poznać takiej osoby? Przypuszczalnie odpowiedź będzie negatywna.

Zatem nasuwa się pytanie czy powinniśmy szukać w naszym życiu Boga, czy mamy ufnie przyjąć Jego istnienie? Bóg chce abyśmy Go szukali, może lubi się bawić w chowanego, ale bardziej prawdopodobne, że chce abyśmy Go docenili, jeśli długo będziemy Go szukać to docenimy Jego obecność oraz dary z którymi do nas przychodzi.

„On z jednego /człowieka/ wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: Jesteśmy bowiem z Jego rodu.” (Dz. 17,26-28)

Królestwo niebieskie również wymaga znalezienia:

„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł.” (Mt 13,45)

Tak więc dobrze jest część swojego czasu poświęcić na poszukiwania, bo wszystko ma swój czas:

„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: (..) czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania,” (Koh 3,1;6)

Przy poszukiwaniach warto zwrócić uwagę aby szukać w zasięgu swoich możliwości, nie wszyscy są w stanie zrozumieć to samo:

Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie, ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie.” (Syr 3,21)

„Gdy swoją uwagę na to zwróciłem, by poznać mądrość i przyjrzeć się dziełu, jakie się dokonuje na ziemi - bo ani w dzień, ani w nocy snu nie zaznają oczy człowieka - widziałem wszystkie dzieła Boże: Człowiek nie może zbadać dzieła, jakie się dokonuje pod słońcem; jakkolwiek się trudzi, by szukać - nie zbada. A nawet mędrzec, chociażby twierdził, że je zna - nie może go zbadać. Bo wszystko to rozważyłem i wszystko to zbadałem. Dlatego że sprawiedliwi i mędrcy, i ich czyny są w ręku Boga - zarówno miłość, jak i nienawiść - nie rozpozna człowiek tego wszystkiego, co przed oczyma jego się dzieje.” (Koh 8,16-9,1)

W życiu dróg wiele jest
Którą wybrać, jak iść
Nie wiemy
W każdej z nich inny cel,
inna trudność i sens
czy dojdziemy?

Ref. A Bóg map nie rozdaje,
Bóg map nie rozdaje
Nie wiesz dokąd iść
A Bóg czasu nie mierzy
Bóg czasu nie mierzy
Nie wiesz czy ci wystarczy sił

Potykasz się, potem wstajesz lub nie
Zależy
Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg
Co nie wierzy

Mówię tobie: „Wiarę miej
W drodze swojej nie ustawaj
Żebyś doszedł dokąd chcesz
Niech marzenia staną się
Twoja nocą, twoim dniem
Głosem serca w życiu
Kieruj się”

Chciałbym mapę i czas w przybliżeniu choć raz
Mieć podaną
Tymczasem drogi tej z nich
Niczym ostatni bunt
Pokutę da mu
Boże ciężka ta droga
Czemu siły nie dodasz, nie prowadzisz?
Daj mi wiarę i siłę
Popatrz – znowu zbłądziłem
Cóż poradzić?

Stróże Poranka "Drogi"

 by Dr. Radut.