Jump to Navigation

Oręż

Jak w każdej walce wojownik aby wygrać potrzebuje odpowiedniego wyposażenia do walki czyli oręża.

"Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga, twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi z gotowością ukarania każdego nieposłuszeństwa, kiedy już wasze posłuszeństwo stanie się doskonałe." (2 Kor 10,3-6)

"okazujemy się sługami Boga przez wszystko: (..) przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez /objawy/ Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny," (2 Kor 6,4;6-7)

Kiedyś ludzie używali wojennego oręża do wygrywania wojen, ale główną ich siłą był Bóg, który sprzyjał zwycięstwom.

"Uderzył na wrogi naród i rozgromił przeciwników na pochyłości, aby poznały narody jego oręż, że wojnę toczy wobec Pana." (Syr 46,6)

"On rozprzestrzenił chwałę swego ludu. Przywdział bowiem na siebie pancerz jak olbrzym, przepasał się wojennym orężem i rozpoczął wojnę, ochraniając wojsko swym mieczem. W czynach swoich był podobny do lwa, do lwiątka, które ryczy rzucając się na zdobycz. Ścigał bezbożnych i tropił ich, a na pastwę płomieni oddał tych, którzy niepokoili jego naród. Bezbożni ze strachu przed nim byli przerażeni, i drżeli wszyscy, którzy bezbożnie postępowali, a on wybawiał i szczęście mu sprzyjało." ( 1Mch 3,3-6)

"Potem każdy wziął do ręki oręż wojenny i zapaliwszy ognie na swoich wieżach, trwali na straży przez całą ową noc." (Jdt 7,5)

Według słownika języka polskiego oręż jest to: "1. broń, uzbrojenie, 2. siły zbrojne 3. środki wykorzystywane do pokonania kogoś lub czegoś" tak więc w tym znaczeniu oręż są to wszelkie pomoce stanowiące broń i uzbrojenie przeciwko walce ze złem, które służą do pokonywania samego siebie i ćwiczenia się w cnotach oraz do pomocy osobom, które Bóg stawia na naszej drodze.

Sam oręż nie wystarczy do wygranej, ale skoro jest bardzo pomocny to dlaczego by z niego nie korzystać i dobrać odpowiednio do wybranej strategii. Bóg w swej miłosierności dał nam różne pomoce stanowiące uzbrojenie - są to sakramentalia czyli przedmioty poświęcone przez księdza: medaliki, pierścienie, szkaplerze oraz różaniec i koronki, które możemy nosić przy sobie. Ponadto jako broń mamy krzyż, wodę święconą oraz sól egzorcyzmowaną.Article | by Dr. Radut