Jump to Navigation

Msza Święta

"W ostatnią noc swego życia nasz Najmiłościwszy Odkupiciel, wiedząc że nadeszła oczekiwana chwila, gdy musiał umrzeć z miłości do człowieka, nie chciał zostawić nas samotnych w tej łez dolinie; lecz aby nie rozdzieliła nas nawet śmierć, zostawił nam Siebie Samego jako pokarm w Sakramencie Ołtarza, dając nam znak, że już nic więcej nie mógł uczynić by udowodnić swą miłość ku nam" św. Alfons Liguori

"Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana." (Łk 22,13-20)

"Taką wartość ma sprawowanie Mszy Świętej, jaką ma śmierć Jezusa na krzyżu." św. Tomasz z Akwinu

"Męczeństwo, jest niczym w porównaniu ze  Mszą Świętą, ponieważ męczeństwo jest ofiarą człowieka złożoną Bogu, natomiast Msza Święta jest ofiarą Boga dla człowieka" św. Proboszcz z Ars

"Wierzę, że gdyby nie było Mszy Świętej, to w chwili obecnej świat upadłby pod ciężarem swych nieprawości. Msza Święta jest jego mocną podporą, która go podtrzymuje." św. Ojciec Pio

"Gdy pewien kapłan odprawiając Mszę Świętą, doszedł do słów konsekracji, usłyszałam, jak Słońce, Księżyc i gwiazdy ze wszystkimi planetami, nawet całe Niebiosa ogłaszały pienia chwały rozciągające się na wszystkie strony. Chórów anielskich moc nieprzeliczona była obecna, których miłego śpiewu żaden umysł ludzki pojąć i żaden język wysławić nie może. Chóry Aniołów przypatrywały się kapłanowi, nachylając się przed nim z pokorą i uszanowaniem. Czarty zaś drżały i pierzchały ze strachu." św. Brygida

"Nie dziw się temu, miły czytelniku, bo tak jest rzeczywiście, słuchając Mszy św., składamy Bogu pokłon, cześć nieskończenie większą niż ta, którą Mu oddaje całe niebo, wszyscy Aniołowie, wszyscy razem Święci, bo we Mszy św. Jezus łączy się z nami, by czcić Boga, więcej nawet, to Jezus Sam, który pokłon składa Bogu i czci Go z nami i za nas.
A Jezus Chrystus jest nieskończony, więc cześć i pokłon, jaki słuchając Mszy św. oddajemy Bogu z Jezusem i przez Jezusa, jest czcią nieskończenie wielką.
Oto, najmilsi, najłatwiejszy i najpewniejszy sposób, aby uczcić Boga i chwałę Mu przynieść, temu Bogu, naszemu Stwórcy i Ojcu i w ten sposób również spłacić dług nasz, jaki zaciągnęliśmy u Niego, ale trzeba na to słuchać Mszy św. z żywą wiarą i wielką pobożnością."

Największy skarb czyli codzienna ofiara Mszy Świętej Ks. Ludwik Chiavarino rozdział 3-ci

"Pomnóżmy naszą wiarę, o najmilsi, przejmijmy się do głębi, że w czasie Mszy św. jesteśmy rzeczywiście przed Jezusem, naszym Królem, naszym Bogiem. - Św. Jan Złotousty nas zapewnia, że tysiące aniołów otacza ołtarz w czasie Ofiary św.; widział ich nieraz on sam, gdy w milczeniu, pochyleni, z oczyma spuszczonymi stoją w zachwycie nad Hostią świętą. I czyż nie takie powinno być nasze zachowanie w czasie Mszy św.?
Pamiętajmy o tym, że Msza św., to chwila najskuteczniejsza, aby prosić Boga o łaski, których potrzebujemy. Św. Tomasz z Akwinu mówi, że w czasie Mszy św. nasi Aniołowie Stróże przedstawiają Bogu nasze modlitwy, a Jezus przyjmuje je i wysłuchuje."
 
Największy skarb czyli codzienna ofiara Mszy Świętej Ks. Ludwik Chiavarinorozdział 19-ty

"Nie mogę wątpić w Twą realną obecność w Eucharystii. Obdarzyłeś mnie tak żywą wiarą, że gdzy słyszę, jak inni mówią iż chcieliby żyć, gdy Ty chodziłeś po ziemi, uśmiecham się, gdyż wiem, że posiadam Cię teraz w Najświętszym Sakramencie tak samo, jak ludzie w tamtym czasie i dziwię się czegóż jeszcze można pragnąć" św. Teresa z Avil

Ojciec Pio nauka o Eucharystii i inne...

Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej "Chlebie Najcichszy"

Msza ŚwiętaArticle | by Dr. Radut