Jump to Navigation

Skarby Serca

Skąd pomysł na "Skarby Serca"?

W dzisiejszych czasach "Człowiek samowystarczalny i pracujący - wiodą życie przyjemne, ale wyżej od obydwóch [stoi] ten, co skarb znajduje." (Syr 40,18). Skarb jest to coś cennego o co warto zabiegać, ale co nie jest łatwo znaleźć. Skarby nie leżą na ulicy tylko są głęboko ukryte, wymagają wysiłku i poświęcenia aby je zdobyć, jednak gdy się je znajdzie ich wartość jest nieoceniona.

U Pana Boga skarby mają różne znaczenia. Najważniejsze z nich według twórców serwisu znalazły w nim swoje miejsce:

 1. Skarby Serca Pana Jezusa

  Każdy człowiek jest skarbem dla Boga:
  "Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję, przeto daję ludzi za ciebie i narody za życie twoje." (Iz 43,4)
  Szczególnie podoba mu się ten kto w Jego oczach właściwie postępuje:
  "Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie." (Dz 10, 34b-35)
  Kto pełni Jego wolę jest dla niego jak Rodzina:
  "Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką." (Mt 12,50)

 2. Skarby serca człowieka

  O wartości człowieka decyduje jakim jest człowiekiem i jak postępuje.
  "Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta." (Łk 6,5)
  Ważne jest co człowiek ma do przekazania innym osobom, co sobą reprezentuje, czym w pozytywny sposób potrafi innych zaskoczyć:
  "A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare." (Mt 13,52)
  O człowieku świadczą jego czyny:
  "I usłyszałem głos, który z nieba mówił: Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny." (Ap 14,13)

 3. Dary Boże są skarbami

  "Dla każdego też człowieka, któremu Bóg daje bogactwo i skarby i któremu pozwala z nich korzystać, wziąć swoją część i cieszyć się przy swoim trudzie - to Bożym jest darem." (Koh 5,18)

  "Przekażę ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte, ażebyś wiedział, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela." (Iz 45,3)

 4. Wartości jako skarby
  1. Bóg jest naszym skarbem

   "Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas." (2 Kor 4,6-7)

  2. W Bogu są wszelkie skarby mądrości i umiejętności

   "aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku /osiągnięciu/ całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga - /to jest/ Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte." (Kol 2,2-3)

  3. Wiara

   "Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa." (1 P 1,7)

  4. Mądrość i wiedza

   "Nabądźcie moją naukę - nie srebro, raczej wiedzę - niż złoto najczystsze; bo mądrość cenniejsza od pereł i żaden klejnot nie jest jej równy." (Prz 8,10-11)

  5. Rodzina

   "Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził." (Syr 3,3-4)

  6. Przyjaciele

   "Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł." (Syr 6,14)

  7. Dobre imię

   "Zatroszcz się o imię, albowiem ono ci zostanie, gdyż więcej znaczy niż tysiąc wielkich skarbów złota." (Syr 41,12)

 5. Skarby w niebie

  "Umieść skarb twój według przykazań Najwyższego, a korzystniejsze to będzie dla ciebie niż złoto." (Syr 29,11)

  "Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!" (Mt 19,19-22)

  "Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania, niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech będą hojni, uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie." (1 Tym 6,17-19)

 6. Skarby na ziemi

  "I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem." (Łk 12, 19-21)

  "Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje." (Mt 6,17-21)

 7. Królestwo niebieskie jest skarbem

  "Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją." (Mt 13,44-46)

Tak więc serwis powstał aby przypomnieć, że "Bez pożytku są skarby źle nabyte, lecz sprawiedliwość wyrywa ze śmierci." (Prz 10,2), najważniejsze co człowiek ma to skarby jego serca to kim jest i ile ma miłości do Boga i bliźnich. Skarby serca starają się pokazać, że jest wiele wartościowych osób i dzieł, które warto naśladować, Pan Bóg daje nam wiele pomocy na naszej drodze do zbawienia, pomocy w walce z naszymi problemami z którymi się borykamy i zależy mu na każdej osobie. "Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia." (Łk 15,4-7)

Pamiętajmy "Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?" (Mt 16,26)

Mocni w Duchu "Serce Jezusa"Page | by Dr. Radut