Jump to Navigation

Zdrowie

"Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie,
jako smakujesz, aż się zepsujesz."
- Jan Kochanowski "Na zdrowie"

Bóg - nasz kochany ojciec chciałby aby wszystkie Jego dzieci były zdrowe:

"Podnosi On duszę i oświeca oczy, daje zdrowie, życie i błogosławieństwo." (Syr 34,17)

"Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi." (Mdr 1,14)

Zdrowie jest ważną wartością w Piśmie Świętym:

"Zdrowie i siła lepsze są niż wszystko złoto, a mocne ciało niż niezmierny majątek. Nie ma większego bogactwa nad zdrowie ciała i nie ma zadowolenia nad radość serca." (Syr 30,15-16)

Bojaźń pańska,radość serca, unikanie grzechu powodują zdrowie:

"Radość serca wychodzi na zdrowie, duch przygnębiony wysusza kości." (Prz 17,22)

"Koroną mądrości - bojaźń Pańska, dająca pokój i czerstwe zdrowie." (Syr 1,18)

"Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna. Nie bądź mądrym we własnych oczach, Boga się bój, zła unikaj: to ciału zapewni zdrowie, a pokrzepienie twym kościom." (Prz 3,5-8)

Należy szanować własne zdrowie:

"Synu zachowaj w zdrowiu kwiat twego wieku i siły twej nie oddawaj obcym." (Syr 26,9)


Cóż jednak zrobić, kiedy zabraknie zdrowia? Prosić z wiarą Boga aby zesłał pomoc w chorobie:

"A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego." (Jk 5,15-16)

Na pytanie dlaczego ktoś ciężko choruje Pan Jezus udzielił swoim uczniom następujacego wyjaśnienia:

"/Jezus/ przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale /stało się tak/, aby się na nim objawiły sprawy Boże." (J 9,1-3)

Tak więc w chorobie można czuć się wybranym, "Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia." (Syr 2,5) jeśli jesteśmy w trudnej sytuacji to napewno Bóg chce z niej wyciągnąć dobro, bardziej pociagnąć nas do siebie, może pokazać coś naszemu otoczeniu przez nas. Dlatego dobrze jest przyjąć wszystkie choroby i cierpienia na chwałę Pana, zadosćuczynienie własnych grzechów i nawrócenie swoich bliźnich ale jednoczenie szukać wyjścia z sytuacji: "Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam." (Łk 11,9)

Ponieważ Bóg jest ze mną tak więc:

"Nie rozpaczam nad swoim zdrowiem, przeciwnie, mam wiele nadziei, że wyjdę z tej choroby." (2 Mch 9,22)


Pan Jezus umarł za nas na krzyżu abyśmy mogli być zdrowi.

"Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie." (Iz 53,5)

Kiedy Jezus przyszedł na Ziemię dużo uwagi poświęcał chorym, uważał, że

"Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają." (Łk 31,5b)

Uzdowił wiele osób:

"I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela." (Mt 15,30-31)

"Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, tam gdzie, jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie." (Mk 6,55-56)

Pan Jezus w swej miłości do ludzi przekazał zdolność uzdrawiania tym wszystkim, którzy naprawdę w niego uwierzą:

"Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga." (Mk 16,16-19)

Tak więc cuda dzieją się również dzisiaj. Warto prosić o uzdrowienie na specjalnych Mszach z prośbą o uzdrowienie prowadzonych przez katolickie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym oraz z wiarą i z ufnością samemu zwracać się do Boga z prośbą o wybawienie z choroby.

"Jeżeli wam się dobrze powodzi, jest to zgodne z naszym życzeniem. My sami zaś jesteśmy w dobrym zdrowiu." (2Mch 11,28)

"Umiłowany, życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia twoja dusza." (3J 1,2)Article | by Dr. Radut