Jump to Navigation

Praca

Pismo Święte wiele uwagi poświęca pracy, można tam znaleźć wskazówki odnośnie tego tematu:

Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.”  (Iz 55,2)

Zachęca abyśmy byli przed Bogiem godnymi uznania pracownikami:

Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy.”  (2 Tm 2,15)

Szczęśliwa jest osoba podążająca za Bogiem, bo Bóg udziela jej korzyści z pracy jej rąk.

Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi Jego drogami! Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.”  (Ps 128,1-2)

Każda osoba mająca zdolność do pracy powinna ją wykonywać, nawet jeśli chodzi o wykonanie prac domowych:

„Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi.” (2 Tes 3,10-11)

Praca powinna być dla zaspokojenia potrzeb człowieka a nie własnych żądz:

Wszelka praca człowieka - dla jego ust, a jednak żądza jego nie zaspokojona.” (Koh 6,7)

"Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary?" (Mt 6,25-30)

Tylko uczciwa praca popłaca:

„Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu.” (Ef 4,28)

Uciążliwa praca i praca w rolnictwie niech nie wywołuje w nas wstrętu:

Nie czuj wstrętu do pracy uciążliwej i do uprawy roli, której Twórcą jest Najwyższy.” (Syr 7,15)

Owoce naszej pracy możemy spożytkować tylko w tym życiu, są darem tak więc cieszmy się nimi. Poza pracą ważny jest czas na odpoczynek i radość z życia.

„Jak wyszedł z łona swej matki, nagi, tak znowu odejdzie, jak przyszedł, i nie wyniesie z swej pracy niczego, co mógłby w ręku zabrać ze sobą.”  (Koh 5,14)

„Oto, co ja uznałem za dobre: że piękną jest rzeczą jeść i pić, i szczęścia zażywać przy swojej pracy, którą się człowiek trudzi pod słońcem, jak długo się liczy dni jego życia, których mu Bóg użyczył: bo to tylko jest mu dane.”  (Koh 5,17)

Bóg przyjdzie niedługo i odda każdemu według jego pracy:

"Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania." (Mt 16,27)

"Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca." (Ap 22,12)

Podrożał znów dookoła świat,
choć tani kredyt daje bank,
za ciasny już biurowca hol,
w krąg szary marmur, zimne szkło.

Na dobre życie bessa trwa,
Znowu w pracy spędzę resztę dnia,
i chyba zapomniałem już,
że skrzydła w kącie pokrył kurz.

Ref. W niedzielę skrzydła swoje weź,
na wielką górę z nimi wejdź i leć,
tam w górze zawsze wieje wiatr,
jeśli z nim jesteś za pan brat to leć.

Za ciasny wirtualny świat,
a ten realny trochę zbladł,
z wycinków gazet zlepić chcesz
swą twarz, swój uśmiech, każdy gest.

Chili My "Niedzielny przelot"

 Article | by Dr. Radut