Jump to Navigation

Czas

Pismo Święte bardzo wiele uwagi poświęca zagadnieniu czasu, ponieważ Bóg chciał abyśmy mieli czas na wszystko i zdążyli z zadaniami, które zostały nam przydzielone. Jeśli teraz „nie masz czasu” albo robisz coś dla „zabicia czas” to już „czas to zmienić”. :-)

 

Bóg wyznacza czas

„Pan ustalił czas, mówiąc: Jutro uczyni to Pan w tym kraju.” (Wj 9,5)

„Tyś stworzył księżyc, aby czas wskazywał; słońce poznało swój zachód. Mrok sprowadzasz i noc nastaje, w niej krąży wszelki zwierz leśny. Lwiątka ryczą za łupem, domagają się żeru od Boga. Gdy słońce wzejdzie, wracają i kładą się w swych legowiskach. Człowiek wychodzi do swojej pracy, do trudu swojego aż do wieczora. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Ty wszystko mądrze uczyniłeś: ziemia jest pełna Twych stworzeń. (..) Wszystko to czeka na Ciebie, byś dał im pokarm w swym czasie.” (Ps 104, 19-24;27)

„Jeśli będziecie słuchać pilnie nakazów, które wam dziś daję, miłując Pana, Boga waszego, i służąc Mu z całego serca z całej duszy, ześle On deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny jak i wiosenny, i zbierzecie wasze zboże, moszcz i oliwę.” (Pwt 11,14)

„W ręku Jego i my, i nasze słowa, roztropność wszelka i umiejętność działania. On mi dał bezbłędną znajomość rzeczy: poznać budowę świata i siły żywiołów, początek i kres, i środek czasów, odmiany przesileń i następstwa pór, obroty roczne i układy gwiazd, naturę zwierząt i popędy bestii, moce duchów i myślenie ludzkie, różnorodność roślin i siły korzeni.” (Mdr 7,16-20)

„Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania winnic, i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie.” (PnP 2,12)

 

Bóg dał każdemu człowiekowi określony czas życia:

„Czas nasz jak cień przemija, śmierć nasza nie zna odwrotu: pieczęć przyłożono, i nikt nie powraca.” (Mdr 2,5)

„Bo też i nie zna człowiek swego czasu, jak ryby, które się łowi w sieć zdradliwą, i jak ptaki w sidła schwytane.” (Koh 9,12)

„Dziś powiedziałam Panu:, Kiedy mnie zabierzesz do Siebie? Ja już się tak źle czułam i z takim utęsknieniem czekałam na przyjście Twoje. - Odpowiedział mi Jezus: bądź zawsze gotowa, ale już niedługo cię pozostawię na tym wygnaniu; musi się spełnić w tobie Moja święta wola.” (Dz 1539)

 

Bóg wyznaczył ludziom odpowiednio dużo czasu na każdą sprawę

„Pan stworzył człowieka z ziemi i znów go jej zwróci. Odliczył ludziom dni i wyznaczył czas odpowiedni, oraz dał im władzę nad tym wszystkim, co jest na niej. Przyodział ich w moc podobną do swojej i uczynił ich na swój obraz. Uczynił ich groźnymi dla wszystkiego stworzenia, aby panowali nad zwierzętami i ptactwem. Otrzymali używanie pięciu władz Pana, jako szósty darował im po części umysł, a jako siódmy - rozum tłumaczący użycie władz Jego. Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył. Położył oko swoje w ich sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł. I dał im przez wieki chełpić się swoimi dziwami. Imię świętości wychwalać będą i wielkość Jego dzieł opowiadać. Dodał im wiedzy i prawo życia dał im w dziedzictwo. Przymierze wieczne zawarł z nimi i objawił im swoje prawa.” (Syr 17,1-12)

„Powiedziałem sobie: Zarówno sprawiedliwego jak i bezbożnego będzie sądził Bóg: na każdą bowiem sprawę i na każdy czyn jest czas wyznaczony.” (Koh 3,17)

1. Idziemy co dzień pośród min
Będąc ruchomym celem
Tych kilka ważnych chwil
Pozwala zrozumieć siebie

Ref. Twój czas
Twoja droga
Twoja szansa jest
Twój czas
Twoja szansa

2. Biegniemy co dzień pośród min
Znosząc upokorzenia
Zdeptanej dumy święty wstyd
Wzrokiem ogarnąć się nie da

 

Etna "Twój czas"

 

Bóg chce abyśmy właściwie wykorzystywali czas

Człowiek zapobiegliwy dobrze wykorzystuje czas, bo dba o przyszłość.

Przykładowo ten kto żyje oszczędnie nagromadzi gotówki na gorsze czasy, kiedy będą niespodziewane wydatki i nie dopadną go trudności finansowe.
Pismo Święte podaje między innymi przykład mądrego człowieka, który gromadząc w lecie plony, będzie co miał odpowiedni zapas na zimę.

„Syn to mądry, co w lecie gromadzi, a kto prześpi czas żniwa, hańbą okryty.” (Prz 10,5)

Ważne z kim spędzamy czas:

„Skracaj czas przebywania między nierozumnymi, a wśród mądrych przedłużaj!" (Syr 27,12)

I co mówimy w danym czasie:

„Złote jabłka na sprzętach ze srebra - to słowo mówione w czasie właściwym.” (Prz 25,11)

Czynności powinny być wykonywane w określonym czasie:

"Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasądzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju. Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. Poznałem, że dla niego nic lepszego, niż cieszyć się i o to dbać, by szczęścia zaznać w swym życiu. Bo też, że człowiek je i pije, i cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie - to wszystko dar Boży." (Koh 3,1-13)

Każdy czas jest dobry aby postępować sprawiedliwe:

„Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań, w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe.” (Ps 106,3)

„Byłem dzieckiem i jestem już starcem, a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu ani potomstwa jego, by o chleb żebrało. Lituje się on w każdym czasie i pożycza; potomstwo jego stanie się błogosławieństwem.” (Ps 37,25-26)

Jest odpowiedni czas na naukę:

„Jak muzyka w czas smutku, tak nauka w niewłaściwym czasie, natomiast chłosta i upomnienie są zawsze mądre.” (Syr 22,6)

Zegar słoneczny w Wodzisławiu Śląskim

 

Czas dla Boga

Czas wolny dla Boga i na odpoczynek

„Inaczej rzecz się ma z tym, co duszę swoją przykłada do rozważania Prawa [Boga] Najwyższego. Badać on będzie mądrość wszystkich starożytnych, a czas wolny poświęci proroctwom.” (Syr 39,1)

„Sześć dni pracować będziesz, a w dniu siódmym odpoczywaj tak w czasie orki, jak w czasie żniwa.” (Wj 34,21)

Czas na modlitwę

Bóg wyznaczył czas na modlitwę:

„Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.” (Syr 3,5)

Każdy czas jest odpowiedni aby modlić się do Boga, błogosławić Mu, prosić o to co nam potrzeba...

„Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała.” (Ps 34,2)

„W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie! Przed Nim serca wasze wylejcie: Bóg jest dla nas ucieczką!” (Ps 62,9)

„W każdym czasie chlubimy się Bogiem i sławimy bez przerwy Twe imię.” (Ps 44,9)

W czasie potrzeby

„Toteż każdy wierny będzie się modlił do Ciebie w czasie potrzeby. Choćby nawet fale wód uderzały, jego nie dosięgną.” (Ps 32,6)

W czasie utrapienia

„Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana; On ich ucieczką w czasie utrapienia.” (Ps 37,39)

„Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia!” (Syr 2,2)

„Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy i zbawia w czasie utrapienia.” (Syr 2,11)

W czasie choroby

„Pan go pokrzepi na łożu boleści: podczas choroby poprawi całe jego posłanie.” (Ps 41,4)

W czasie głodu

„Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.” (Ps 33,18-19)

W czas klęski

„Pan zna dni nienagannych, a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki; w czasie klęski nie zaznają wstydu, a we dni głodu będą syci.” (Ps 37,18-19)

W czas starości

„Nie odtrącaj mnie w czasie starości; gdy siły ustaną, nie opuszczaj mnie!” (Ps 71,9)

W czasie łaskawości

„Lecz ja, o Panie, ślę moją modlitwę do Ciebie, w czasie łaskawości, o Boże; wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, w zbawczej Twej wierności!” (Ps 69,14)

1. Wiosna lato jesień zima
Człowiek czasu nie zatrzyma
Wiosna lato jesień zima
Człowiek czasu nie zatrzyma

Ref. Mamy czas, mamy czas, mamy czas
Czas nie goni nas /4x

2. Gdy się człowiek spieszy
To się diabeł cieszy
Ten kto jest ostatni
W niebie będzie pierwszy

3. Chociaż nam czas ucieka
Życie wieczne na nas czeka
Chociaż nam czas ucieka
Życie wieczne na nas czeka

 

Arka Noego "Mamy czas"

 

Wszystko dzieje się w określonym czasie

„A jeśli kto jest żądny wielkiej wiedzy - ona zna przeszłość i o przyszłości wnioskuje, zna zawiłości słów i rozwiązania zagadek, wiedza wyprzedza znaki i cuda, następstwa chwil i czasów.” (Mdr 8,8)

Dać komuś czas na coś

Skoro czas jest taki ważny czy można komuś dać trochę czasu? Tak, funkcjonuje nawet takie powiedzenie „Daj mi trochę czasu” czyli poczekaj na mnie.

Bóg daje ludziom czas aby zmienili postępowanie:

„Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia.” (2 P 3,9)

„Jeśli bowiem wrogów swych dzieci, chociaż winnych śmierci, karałeś z taką oględnością i pobłażaniem, dając czas i miejsce, by się od zła odwrócili,” (Mdr 12,20)

Dłużnik może prosić żeby wierzyciel dał mu trochę czasu aby mógł spłacić dług:

„Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam.” (Mt 18,26)

Można też dać komuś trochę swojego czasu czyli spędzić go z kimś.

„Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak jest ogromna ich ilość! Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku; gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą.” (Ps 139,17-18)

W określonym momencie

Są sytuacje, które dzieją się w określonej chwili np. przyleciał jakiś ptak i możemy go zobaczyć w określonym momencie, jeśli go spłoszymy, albo zawołamy kogoś żeby też go zobaczył możemy nie zdążyć, bo moment minął.

Przed czasem

Pewne wydarzenie może mieć miejsce wcześniej, kiedy dana osoba przyjdzie przed czasem:

„Zaczęli krzyczeć: Czego chcesz od nas, /Jezusie/, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?” (Mt 8,29)

Bywa, że jeśli coś stanie się zbyt wcześnie to będzie niekorzystne.

„Nie bądź zły do przesady i nie bądź głupcem. Dlaczego miałbyś przed czasem swym umrzeć?” (Koh 7,17)

„Latorośl uwiędnie przed czasem, gałązki się nie zazielenią.” (Hi 15,32)

Punktualnie

Są różne określenia punktualności:

Zachować czas

„Nawet bocian w przestworzach zna swoją porę, synogarlica, jaskółka i żuraw zachowują czas swego przylotu. Naród mój jednak nie zna Prawa Pańskiego.” (Jr 8,7)

Zrobić coś „w oznaczonym czasie”, „we właściwym czasie”, „w tym czasie” itp.

„I będziesz zachowywał to postanowienie w oznaczonym czasie rok w rok,” (Wj 13,10)

„Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada.” (Ps 1,3)

„Skoro nie ma czarów wśród Jakuba ani wróżbiarstwa w Izraelu, w czasie właściwym przepowie się Jakubowi, Izraelowi to, co Bóg uczyni.” (Lb 23,23)

„W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta, nie było grodu nie zajętego: sześćdziesiąt miast i cały obszar Argob, królestwo Oga w Baszanie.” (Pwt 3,4)

Po czasie czyli spóźnić się

„Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się.” (Hb 10,37)

Nie w każdym czasie

Nie każda czynność może zostać wykonana w określonym czasie np. mogę zjeść śniadanie z rana, w porze obiadowej obiad, a na wieczór kolację, nie modę zjeść śniadania na kolację.

„Pan powiedział do Mojżesza: Powiedz Aaronowi, swojemu bratu, żeby nie w każdym czasie wchodził do Miejsca Najświętszego poza zasłonę, przed przebłagalnię, która jest na arce, aby nie umarł, kiedy będę się ukazywać w obłoku nad przebłagalnią.” (Kpł 16,2)

Okres czasu

Pewne sytuacje zachodzą przez określony okres czasu czyli trwają pewien czas na przykład dzień trwa kilkanaście godzin, wiosna trwa przez trzy miesiące itp. czas bywa różnie nazywany:

Czas trwania

„Przez cały czas trwania nazireatu nie będzie niczego spożywać z winnego szczepu, począwszy od winogron niedojrzałych aż do wytłoczyn. Przez cały czas trwania nazireatu nożyce nie dotkną jego głowy. Dopóki nie upłynie okres czasu, na który poświęcił się Panu, będzie święty i ma pozwolić, by włosy jego rosły swobodnie.” (Lb 6,45)

„W czasie przemowy Aarona do całego zgromadzenia Izraelitów spojrzeli ku pustyni i ukazała się im w obłoku chwała Pana.” (Wj 16,10)

„Zwróć się do Izraelitów i powiedz im: Gdy wejdziecie do kraju, który wam daję na mieszkanie, i złożycie Panu ofiarę spalaną z cielców lub owiec: całopalenie lub ofiarę dla wypełnienia ślubu, bądź też jako ofiarę dobrowolną, bądź podczas waszych uroczystości, aby zgotować miłą woń dla Pana, winien ten, który przynosi dar ofiarny dla Pana, przynieść jako ofiarę z pokarmów dziesiątą część efy najczystszej mąki, zaprawionej jedną trzecią hinu oliwy.” (Lb 15,2-4)

Początek trwania okresu czasu - od czasu

„A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je.” (Mt 11,12)

Koniec trwania okresu czasu  - do czasu

„Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie. Do czasu będzie ukrywać swoje słowa, a wargi wielu wychwalać będą jego rozum.” (Syr 1,23-24)

Z czasem – Z biegiem czasu

„Ojciec, w przedwczesnym żalu pogrążony, sporządził obraz młodo zabranego dziecka i odtąd jako boga czcił ongiś zmarłego człowieka, a dla poddanych ustanowił wtajemniczenia i obrzędy; a z biegiem czasu ten zakorzeniony bezbożny obyczaj zaczęto zachowywać jako prawo. I na rozkaz władców czczono posągi: nie mogąc z powodu odległego zamieszkania czcić ich osobiście, na odległość ludzie odtwarzali postać, sporządzając okazały wizerunek czczonego króla, by nieobecnemu schlebiać gorliwie, tak jak obecnemu.” (Mdr 14,15-17)

Długi i krótki czas

„Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas rozciągał się nad przybytkiem, Izraelici, posłuszni rozkazowi Pana, nie zwijali obozu. Lecz zdarzało się również tak, że obłok krótki czas pozostawał nad przybytkiem; wtedy również rozbijali obóz na rozkaz Pana i na tenże rozkaz go zwijali.” (Lb 9,20)

Dawne czasy

„Kto dawne szczęście mi wróci, czas, kiedy Bóg mnie osłaniał, gdy świecił mi lampą nad głową?” (Hi 29,2)

„Zapytaj no dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, [zapytaj] od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano od czymś podobnym?” (Pwt 4,32)

Wieczność - wszystkie czasy

„To jest ustawa wieczysta na wszystkie czasy i na wszystkie pokolenia, we wszystkich waszych siedzibach. Ani tłuszczu, ani krwi jeść nie będziecie!” (Kpł 3,17)

Koniec czasów

"Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie trwożcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec." (Łk 21,6-9)

Dziesięciometrowy Weltzeituhr w Berlinie pokazuje aktualny czas w różnych miejscach Świata

 

„Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele.” (Mdr 4,13)Article | by Dr. Radut