Jump to Navigation

Prasa

Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo i uwzględniając wolną wolę człowieka stara się go kształtować na swój wzór:
"Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów," (Iz 42,6))
" Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię." (Jr 1,5)
"Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem ich i moim są dziełem." (Iz 43,7)

Na początku Bóg uformował mężczyznę a potem kobietę:
"Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem - Ewa." (1 Tm 2,13) ale teraz ze względu na równy dostęp do kościoła, Pisma Świętego, prasy służącej formacji i innych środków danych nam przez Boga każdy może się formować.

Zatem każdy może zawołać do Boga słowami Psalmu:
"Twe ręce mnie uczyniły i ukształtowały: obdarz mnie rozumem, bym się nauczył Twoich przykazań." (Ps 119,73)
Każdy może korzystać ze środków, które Bóg daje
"Jak glina w ręce garncarza, który ją kształtuje według swego upodobania, tak ludzie są w ręku Tego, który ich stworzył, i odda im według swego sądu." (Syr 33,13)

Prasa jest jedną z bardziej rozpowszechnionych pomocy jakie człowiek dostał do dyspozycji. Jej plusem jest dostosowanie do odbiorcy według wieku, zainteresowań, wspólnoty do której należy, roli jakie człowiek ma do spełnienia w życiu i wielu innych kryteriów. Poza prasą katolicką, która daje właściwy ogląd na różne sprawy społeczne, polityczne itp. jest wiele czasopism służących poradami np. kulinarnymi, rozwijających intelekt, poszerzających wiedzę oraz skierowanych do osób o określonych zainteresowaniach, tak więc wiele osoób może znaleźć coś dla siebie.Article | by Dr. Radut