Jump to Navigation

Muzyka

Pismo Święte mówi: "Wino i muzyka rozweselają serce, ale wyżej od tych obu rzeczy [stoi] umiłowanie mądrości." (Syr 40,20)

Ale jeśli muzyka jest na chwałę Boga to bardzo się Jemu podoba:
"Kiedy wyszli kapłani z Miejsca Świętego - gdyż wszyscy znajdujący się [tam] kapłani oczyścili się, nie przestrzegając podziału na zmiany - wszyscy lewici śpiewający: Asaf, Heman, Jedutun, ich synowie i bracia, ubrani w bisior, stali na wschód od ołtarza [grając] na cymbałach, harfach i cytrach, a z nimi stu dwudziestu kapłanów, grających na trąbach - kiedy tak zgodnie, jak jeden, trąbili i śpiewali, tak iż słychać było tylko jeden głos wysławiający majestat Pana, kiedy podnieśli głos wysoko przy wtórze trąb, cymbałów i instrumentów muzycznych przy wychwalaniu Pana, że jest dobry i że na wieki Jego łaskawość, świątynia napełniła się obłokiem chwały Pańskiej, tak iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska wypełniła świątynię Bożą." (2Krn 5,11-14)

Zatem "Posłuchajcie mnie, pobożni synowie, rozwijajcie się jak róża rosnąca nad strumieniem wody! Wydajcie przyjemną woń jak kadzidło, rozwińcie się jak kwiat lilii, podnieście głos i śpiewajcie pieśń, wychwalajcie Pana z powodu wszystkich dzieł Jego! Oddajcie chwałę Jego imieniu! Podziękujcie Mu przez wysławianie przy dźwięku harf i wszelkich instrumentów muzycznych! A tak powiecie w dziękczynieniu: Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne, a każdy rozkaz Jego w swoim czasie jest wykonany. Nie można mówić: Cóż to? Dlaczego tamto? Wszystko bowiem się pozna w swoim czasie." (Syr 39, 13-16)

"Mów, starcze, tobie to bowiem przystoi, jednak z dokładnym wyczuciem, abyś nie przeszkadzał muzyce. A kiedy jej słuchają, nie rozwódź się mową ani nie okazuj swej mądrości w niestosownym czasie! Czym pieczęć z rubinu w złotej oprawie, tym koncert muzyków na uczcie przy winie. Jak pieczęć szmaragdowa w złotym obramowaniu tak melodia muzyków przy słodkim winie." (Syr 32,3-6)

"Zaiste, zlituje się Pan nad Syjonem, zlituje się nad wszelką jego ruiną. Na Eden zamieni jego pustynię, a jego stepy na ogród Pana. Zapanują w nim radość i wesele, pienia dziękczynne przy dźwięku muzyki." (Iz 51,3)

1. Ten rytm upaja, ten rytm kołysze,
Ten rytm to korzenny taniec,
Ten dźwięk unosi, ten dźwięk porywa,
Ten dźwięk to duszy głos.
Od Boga pochodzi, od Boga płynie,
by rozpalać serca ludzi.
Naturalny, prawdziwy i czysty jak łza,
Jedyny miłości most.
Od tego co tutaj do tego co tam
jedyny miłości most.

Ref. Nabierz sił i daj ponieść się
Tam gdzie zawiedzie cię,
Nie bój się, nie zostawi cię Skrzydlaty Duch.

2. Z dołu do góry, z góry do dołu
Z serca do serca jak ptak.
Rwie się muzyka Rio melodia,
radość i taniec w słońcu.
Nie zatrzymuj tej chwili, daj wyrwać słowu,
niech wyrwie cię ze snu i porwie jak wiatr.
Podniesie wzwyż, doda skrzydeł byś pofrunął.
Tak jak ten ptak skrzydlaty Duch co nie ma miejsca na Ziemi.

3. Muzyka tak jak miłość porusza serce
bawi się Wrocław, Łódź, Warszawa i Kielce.
Regau na scenie, więc teraz posłuchaj
słowa dla serca i muzyka dla ucha.

Regau "Skrzydlaty Duch"Article | by Dr. Radut