Jump to Navigation

Konferencje

Wiedza ukryta w konferencjach jest warta uwagi ponieważ naprowadza nas na właściwe ścieżki:
"Znajomość przykazań Pańskich jest nauką życia, a ci, którzy czynią, co Mu się podoba, zbierają owoce drzewa nieśmiertelności." (Syr 19,9)

Pan Jezus głosił naukę zadziwiając tłumy:
"Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką." (Mt 7,28)
w ten sposób, że trudno było znaleźć miejsce aby ją usłyszeć:
"Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę." (Mk 2,2)
Następnie wyznaczył kolejne osoby do pełnienia tego dzieła:
"I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki," (Mk 3,14)
 
 Tak więc starajmy się poszerzyć swoją wiedzę:
 "Nabądźcie moją naukę - nie srebro, raczej wiedzę - niż złoto najczystsze;" (Prz 8,10)

"Za naukę dajcie wielką ilość srebra, a zyskacie z nią bardzo wiele złota." (Syr 51,28)

"Posłuchaj rady, przyjmij naukę, abyś był mądry w przyszłości." (Prz 19,20)

"Słuchaj nauki i nie gardź nią, strzeż jej, gdyż ona twym życiem." (Prz 4,13)Article | by Dr. Radut